חוק טיבי for Dummies

Ani mechin tochnit la-shavu'a – I am getting ready a prepare/method for that week – אני מכין תוכנית לשבוע

Ein dvarim ka-ele ba-olam – There aren't any such things as it in The full world – אין דברים כאלה בעולם

פלטפורמה זו פותחה למקרים של עיכובים או ביטולים חד צדדים שנגרמו על ידי חברות התעופה.

Im kvar anachnu lomdim "hutz" – If we have been already Mastering "hutz" – "אם אנחנו כבר לומדים "חוץ

]]> Lifetime in Israel is always interesting! Often we meet up with Odd folks and come upon Unusual predicaments. How do we mention this stuff? What will we notify our best close friends after stepping out from your wierdest Conference ever?

Eize kef lekater al ha-matsav ha-kalkali – How exciting it can be to whine about the economic predicament – איזה כיף לקטר על check here המצב הכלכלי

Politikaim she-asu mehtaf – Politicians did A fast unfair transfer – פוליטיקאים שעשו מחטף

 of the story, or the primary concept guiding the textual content. But Additionally, it relates to text messages also to tradition. Person explains this plus much more on modern episode.

Ani tsarich lit'on et ha-kartis – I really need to cost the card – אני צריך לטעון את הכרטיס

Ta’im she-ein dvarim ka-ele – So delectable that there are no things like it – טעים שאין דברים כאלה

Yesh li rak kama she'elot, lisgor et ha-pina ha-zot shel ha-tiyul – I just Have a very handful of issue to finalize the last aspects with regard to the excursion – יש לי רק כמה שאלות, לסגור את הפינה הזאת של הטיול

Anashim moridim sratim/aplikatsiot/shirim – Individuals down load motion pictures/apps/tracks – אנשים מורידים סרטים/אפליקציות/שירים

Nos’im ba-mechonit ha-yeshana – Driving from the aged vehicle – נוסעים במכונית הישנה

Shneynu nos’im ba-mchonit – We’re each driving in the vehicle – שנינו נוסעים במכונית

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “חוק טיבי for Dummies”

Leave a Reply

Gravatar